Praha 4


Podolská vodárna

Praha 4, Podolská

Monumentální stavbu podle projektu arch. Antonína Engela a projekčního oddělení Vodáren hl. m. Prahy z let 1929-1931 na místě staré vodárny z r. 1885 provedla stavební firma Karla Kresse. Vodárenskou technologii dodala firma Chabal and Cie. Kapacita vodárny byla až 35 tisíc m3 vyčištěné vody.

Podle dalšího projektu Antonína Engela byla vodárna rozšířena o pravou část budovy v letech 1959-1962. .

Vodárna je stále v provozu, slouží k vyrovnávání odběrů ve vodovodní síti. V části hal bylo vybudováno vodárenské muzeum.

foto z léta 2005
foto z jara 2010

Společenské ledárny

Praha 4, U ledáren č.p. 238

Stavbu ledáren, které měly uchovávat až 20 000 tun ledu z Vltavy, provedla v letech 1908 - 1911 firma V. Nekvasila podle projektu Josefa Kovaroviče. Financování zajišťovalo společenství pražských restauratérů. Nařezaný led z vltavské tůně byl shrnován třemi dopravníky do haly lednice, která měla stěny o tloušťce až 2,5 m se vzduchovou izolační mezerou. K lednici patřily ještě budovy dvou strojoven, výtahy, skladiště na ledařské nářadí, kovárna, kotlárna, kanceláře a byty zaměstnanců. Byly zde také stáje pro 120 koní, kteří rozváželi led do restaurací.

Užívání ledáren bylo ukončeno roku 1954, kdy byla dokončena Slapská přehrada a Vltava přestala zamrzat. Prostory byly potom využívány jako skladiště, což trvá dodnes.

provozní budovy (stav 2007)
lednice bývalé výtahy na led
několik detailů

Čerpací stanice Vršovické vodárny

Modřanská ulice

Vodárna čerpala vodu ze studní do vodojemu Na Zelené lišce v Michli. Vybudována byla v letech 1906 - 1907. Návrh stavby pochází od Jana Kotěry, vodárenské zařízení dodala firma Karla Kresse. V provozu byla do once 60. let 20. století.

foto podzim 2007

Pila

Údolní ulice

foto zima 2007

Chirana

Mezi vodami ...

stav v roce 2006
stav na jaře 2010 - pomalé chátrání

Čokoládovny Orion

Mezi vodami 27

dobová pohlednice z roku 1940
situace v létě 2007
železniční vlečka do areálu
stav v létě 2008 - výstavba nových bytů
bourání posledních objektů na jaře 2010

Nádraží Modřany a přilehlé vlečky

ulice K modřanskému nádraží

Nádraží Modřany bylo postaveno roku 1881 jako konečná trati Nusle - Modřany, která sloužila pro dopravu k modřanskému cukrovaru. Dopravu provozovala společnost České obchodní dráhy. Nádraží prodělalo mnoho stavebních změn, zvláště při stavbě trati posázavského pacifiku, která pokračuje od Modřan dále do Vraného nad Vlavou a dále do Čerčan s odbočkou ve Skochovicích do Mníšk pod Brdy a Dobříše. Dnes nádraží slouží pouze nákladní dopravě, pro osobní dopravu byla vybudována roku 1991 zastávka Modřany.

nádraží Modřany (stav 2007)
sklad váha
v kolejišti
bývalý zadní vstup do cukrovaru
stavědlo na zbraslavském zhlaví
vlečka do Elektropřístroje, Orionu a Chirany
vlečky do cukrovaru
vlečka do Modřanských strojíren (používaná) a výtopny (opuštěná)
zabezpečovací zařízení od povodní 2002 mimo provoz

 

co zbylo z vlečky do Orionu v na jaře 2010

První česká akciová společnost pro rafinování cukru v Modřanech

Komořanská ulice

Stavba cukrovaru byla zahájena v roce 1861 stavitelem Antonínem Zlochem na místě původního Panského mlýna (dodnes součástí areálu). Stavbu odkoupil Ferdinand Urbánek, který ji nechal dostavět firmou Blecha a 31. října 1861 bylo vydáno povolení k provozu. Ve 30.letech se výroba rozšířila i na další potravinářské produkty - marmelády, limonády, kávové kostky.

Kronika popisuje tehdejší dění velmi barvitě: "...do Modřan docházely obrovské kusy strojů, kotle, parní stroje, setrvačná kola a přihnal se celý roj strojníků. Mohutné rány duněly široko daleko, jak z těch kusů sestrojovali na místě velká tělesa, rozestavovali je v přízemí a i v poschodí v jeden celek a spojili je sítí rour a trubek. Rostoucí cukrovar byl obléhán zvědavci, z rozčilení ani Modřany nevycházely. Jako mohutný stožár byl vyhnán za kotelnou velký komín, a na něm se vesele zatřepetal červenobílý prapor."

Provoz cukrovaru byl ukončen v roce 2002 a část objektů byla stržena.

v době plného provozu
stav na podzim 2007
bývalý most vlečky

Areál Modřanských strojíren a Modřanské potrubní a.s.

ulice Komořanská

stav v roce 2007


Výtopna Komořany

ulice U skladů

foto podzim 2008

Nádraží Braník

Pikovická ulice

Nádraží bylo vybudováno na původní trati Českých obchodních drah, která vedla z Nuslí do Modřan. Původně zde bylo malé nádraží Braník - Hodkovičky, později přestavěné do dnešní podoby.

foto zima 2007
staniční budova stavědlo II stavědlo III
ve stanici
na vlečce Skanska vlečka pivovaru vlečka PVK
trať směr Modřany

Most "Inteligence"

přes Vltavu za nádražím Braník

První plán na převedení dálkové nákladní dopravy mimo centrum města byl podán Pražské nádražní komisi v roce 1920 Ing. Josefem Kublerem. Stavba Branické železniční spojky byla zahájena až na jaře roku 1949. Součástí trati z Vršovic do Radotína je i 910 m dlouhý železobetonový most, který navazuje na chuchelské straně na krátký tunel. Provoz na trati byl zahájen 30. 5. 1964. Celý úsek měl být dvojkolejný, ale realizace nebyla dokončena, takže dvě koleje vedou jen před zmiňovaný tunel.

A proč název most Inteligence - protože byl vystavěn tehdejšímu režimu nepohodlnými právníky, lékaři, akademiky a podobně.

foto zima 2007

Nádraží Krč

ulice Před nádražím

Nádraží bylo uvedeno do provozu společně s Českou obchodní dráhou roklu 1882. Původní vedení trati bylo ale trošku jinak. Rekonstrukce trati i nádraží byla v souběhu s vybudováním železniční Jižní (Branické) spojky mezi seřadištěm Vršovice a Radotínem na přelomu 50. a 60. let 20. století.

foto zima 2007
elektrifikovaná trať Jižní (Branické) spojky nahoře Spojka, dole trať do Braníka
branické shlaví
opuštěné stavědlo 2
staniční budova "bydlení" na vršovickém shlaví
vlečkový areál Skansky
nádraží je značně frekventované

Spořilovské industriální drobnosti


Odstavné nádraží Praha - jih

Chodovská ulice

Vlastní výstavba začala v říjnu 1961. Stavba byla řešena jako komplex zařízení pro zajištění provozního servisu, čištění, údržby a vystrojení vlakových souprav osobní železniční dopravy. Celý areál nádraží je v současné době rozčleněn na tři hlavní kolejové skupiny - vjezdovou skupinu s jednokolejnou spojkou do osobního nádraží Praha-Vršovice, střední (pořádací) skupinu s rozhodujícími provozními a technologickými celky a odjezdovou skupinu s jednokolejnou spojkou do seřaďovacího nádraží Praha-Vršovice. Stavba byla ukončena až po 38 letech v roce 1999.

foto jaro 2008
foto zima 2009
   

V okolí Odstavného nádraží


--------------------

Na louži


ETA, elektrotechnická továrna

Bartoškova 22

Projekt na výstavbu vypracoval roku 1924 Karel Bukovský, stavba byla zahájena roku 1925 firmou Podnikatelství staveb Bukovský a Kottland. Po přestěhování elektrotechnické výroby objekt připadl firmě Regula, dnes je ale nevyužitý.

stav v létě 2007
stav na jaře 2010

Nádraží Vršovice

Ukrajinská ulice

Provoz stanice byl zahájen roku 1871, nádražní budovy byly ale stavebně dokončeny až roku 1886. Na stanici navazují sklady s nákladními rampami a dále k Libni lokomotivní depo a dnes likvidované seřadiště.

foto léto 2007

Seřaďovací nádraží Praha Vršovice

Provoz nového seřaďovacího nádraží Praha Vršovice byl zahájen 18. 6. 1919, kdy nahradilo kapacitně nedotačující seřadiště na vršovickém nádraží. Celé seřadiště bylo postaveno v přibližně 10 promilovém sklonu směrem k Hostivaři, což umožňovalo posun bez použití lokomotiv. To se po mnoha letech stalo nakonec jedním z důvodů likvidace seřadiště, protože takový provoz se nedal automatizovat a měl velké požadavky na počet obsluhujícího personálu. Po roce 1990 byl zahájen útlum provozu na seřadišti a v současné době (nafoceno 2007) se již nepoužívá, část kolejí je vytrhána a zbytek opuštěný zarůstá plevelem.

stav v létě 2007
směrem od nádraží Vršovice k Hostivaři
odbočka Železný most
zachovaná vlečka k nákladovému nádraží Strašnice
hostivařská strana s kolejovými brzdami
objekty podél seřadiště
zapomenutý vagon
výhybky do pekel
vytrhané koleje, konec provozu
pohled z výšky na kdysi jedno z největších seřadišť

Most přes seřadiště

Moskevská ulice, Bohdalec

Ocelovou nýtovanou příhradovou konstrukci vybudovala podle vlastního projektu v roce 1913 strojírna bratří Prášilů. Most je stále v provozu.


--------------------

ulice Nad Slavií

foto podzim 2007

Automatický mlýn, J. Fiala, Vršovice

ulice K podjezdu x Bartoškova

Parní mlýn byl postaven roku 1909 podle projektu Bohumila Hrabě. V současné době jsou objekty citlivě upraveny pro komerční a obytné účely.

stav na podzim 2007
stav na jaře 2010

----------

Bartoškova ulice

foto jaro 2010

Areál skladů ČD

Bartoškova ulice

foto jaro 2010

----------

Ctiradova ulice

Továrna je v současné době adaptována na hotel Nabucco.

foto jaro 2010

Hellada, továrna na mýdla, Kadlec a synové

U Hellady 1

Do objektů po zrušené elektrárně České elektrotechnické společnosti v Michli se továrna na mýdlo Kadlec a synové přestěhovala roku 1926. Následné stavební úpravy projektoval Jaroslav Kalvach. Po znárodnění byl provoz začleněn do n. p. Sana. Dnes je továrna navrácena původním majitelům a výroba stále probíhá.

foto jaro 2010

Továrna na klobouky Stanislav Bartoš

Kloboučnická 13

Továrna byla postavena v letech 1913 - 1914 podle projektu Karla Hannauera staršího v kubistickém stylu. V roce 1922 byla provedena přístavba, která narušila původní ráz továrny. Po znárodnění objekty využíval n. p. Tonak, Dnes objekty slouží pro skladové a částečně výrobní účely.

foto jaro 2010

Transformovna na Bohdalci

Nad Vršovskou horou 5

Transformvna Ústředních elektráren 100 / 23 kV byla uvedena do provozu roku 1929. Napálena byla z elektrárny Ervěnice u Mostu. Rozvodna je poo úpravách v provozu stále.

foto zima 2009

Opuštěná rozvodna

Chodovská ulice, u teplárny Michle

foto jaro 2010

Pivovar Michle

Michelská 13

Provoz pivovaru byl zastaven roku 1924.

foto jaro 2010

Akciový parostrojní pivovar a sladovna v Nuslích

Bělehradská 7

Původní pivovar z přelomu 17. a 18. století byl postupně modernizován a od roku 1897 nese název Akciový parostrojní. Roku 1924 došlo ke spojení s Prvním měšťanským pivovarem v Holešovicích. V provozu byl do roku 1960, následně byl využit Českými vinařskými závody. Dnes zde sídlí drobné firmy a část areálu chátrá.

foto zima 2009

Pražská obecní plynárna

U plynárny 44

Výběrové řízení pro stavbu nové obecní plynárny proběhlo v letech 1921 - 1923. Na stavbě se podílely firmy V. Nekvasila, K. Skorkovského, firmy Comagne z Francie a West Gas Improvement Co. Ltd. z Anglie. Strojní zařízení dodaly firmy Novák a Jahn společně s Vítkovickým horním a hutním těžířstvem. Na železnici byla plynárna napojena vlečkou z vršovického nádraží.

Provoz plynárny byl ukončen roku 1975. Dnes jsou objekty upraveny pro kanceláře a muzeum plynárenství.

foto jaro 2010
vlečka a výklopná rampa na uhlí
plynárna po konverzi

Sklad

Na Slatinách

foto zima 2009

Skleníky Modřany

Modřanská ulice

foto zima 2009

Teplárna Michle

Chodovská 5

foto jaro 2010

--------

Vlastislavova ulice

foto jaro 2010

První česká akciová parní mlékárna

Nuselská 53

Projekt mlékárny vyhotovil Rudolf Kříženecký, vlastní stavba byla zahájena roku 1901. Další rozšiřování objektů probíhalo ve 20. a 30. letech. Po roce 1949 mlékárna přešla pod podnik Laktos. V roce 1992 byla mlékárna odprodána, provoz likvidován a dnes slouží jako administrativní a skladovací prostory.

foto léto 2007

Vršovická rafinerie na cukr a sirob

Petrohradská 3

Rafinerii založili roku 1902 A. J. Kohn a V. Adler, výstavbu vedl stavitel František Schlaffer apozději Ludvík Melzel. Za války byla výroba cukru zastavena a sídlila zde firma Rheostat - Edmund Kussi. Po roce 1949 zde sídlila Agrotechna. Nyní prostory slouží jako sklady a dílny.

foto léto 2007

Vodárna nádraží Vršovice

Čestmírova ulice

foto léto 2007

Kopista a Dubský, továrna na hodinová sklíčka

Otakarova, Ctiradova ulice

Továrna byla založena roku 1908. Kromě hodinových sklíček byla postupně vároba rozšířena o zrcadla a fasetová skla. Roku 1975 byly bjekty upraveny pro firmu Kavalier, která zde sídlí dodnes.

foto léto 2007
foto jaro 2010

Jez a elektrárna Modřany

foto léto 2008

Domek dispečera

konečná tramvaje Nádraží Braník, Pikovická ulice

foto léto 2008

opuštěná vodárna

ulice U soutoku

foto podzim 2008

Nádraží Praha - Zbraslav

ulice Závist

Nádraží na trati z Modřan do Dobříše bylo uvedeno do provozu roku 1897 pod názvem Zbraslav. Následující rok byla stanice přejmenována na Zbraslav - Závist. Po roce 1936 se zase začal používat původní název Zbraslav a od připojení ku Praze roku 1976 nese dnešní jméno.

foto podzim 2008

Vodárna města Vršovic

Hanusova 5

Vodárna byla postavena podle projektu Jana Kotěry v letech 1906 - 1907. Strojní zařízení dodala firma Karel Kreiss. V provozu byla do 70. let 20. století.

stav na podzim 2010

Dominikánský pivovar v Braníku

Ke Krči 44

Pivovar byl součástí barokního statku. Roku 1898 byl odkoupen Společenstvem pražských sládků a byl v něm ukončen provoz.

stav na podzim 2010

Vozovna Pankrác

Náměstí hrdinů 12

Stavbu vozovny provedla firma Karla Skorkovského a do provozu ji předala 10. 10. 1927. V následujících letech vznikaly další přístavby. V roce 1945 při bombardování byla hala vozovny poškozena, po opravě slouží dosud.

stav na podzim 2011